Om Theralen

Här har jag skrivit ihop lite information om Theralen. Mest för mig själv men kanske är du också intresserad av vad jag har knåpat ihop? Tyvärr har jag inte så mycket tid som jag skulle vilja, så om du vill hjälpa mig att skriva på denna webbsajt, kontakta mig isåfall. Jag vill kontinuerligt fortsätta fylla den här sidan med hjälpfull information!

Skriv vad du tycker här >>

Du ska såklart alltid prata med din läkare vad det gäller att använda alla sorters läkemedel och så även Theralen!

Theralen

Theralen är ett läkemedel som bygger på den verksamma substansen alimemazin.

Det är en liten, rund och rosa tablett som innehåller 5 mg av det verksamma ämnet, men det finns också i form av orala droppar.

Det finns flera olika tillfällen då du blir ordinerad Theralen. Om du är allergiker kan du få det mot allergiska besvär, och framför allt då som klådstillande. Du kan få Theralen som lugnande preparat inför narkos, eller som lugnande vid oro (mer) eller liknande som kommer till följd av ett alkohol- eller narkotikamissbruk. Ytterligare ett användningsområde är att ge Theralen mot illamående och kräkningar, eller beteenderubbningar hos barn.

Orostillstånd och sömnstörningar hos både barn och vuxna kan också behandlas med detta läkemedel.

Vad du bör tänka på innan du använder Theralen

Om du är allergiker tittar du förstås på vad medicinen innehåller.

Är du överkänslig mot alimemazin ska du förstås inte ta medlet. Tabletten innehåller också laktos, så om du inte tål det bör du också vara försiktig.

Du får inte ta Theralen om du överdoserar alkohol, eller lugnande medel.

Några få, särskilda sjukdomstillstånd, då du inte ska ta Theralen finns också. Dessa är:

 • myastenia gravis
 • agranulocytos
 • leucopeni

De två sistnämnda är sjukdomar som innebär ett minskat antal vita blodkroppar i blodet. Myastenia gravis är en muskelsjukdom, där man har en allvarlig muskelsvaghet.

Andra sjukdomar kanske inte hindrar att du använder Theralen, men du måste i alla fall tala om för din läkare om du lider av dem innan du tar medicinen. Detta gäller följande tillstånd:

 1. leverskador
 2. njurskador
 3. krampsjukdom, som exempelvis epilepsi

Man bör alltid berätta för läkaren om man har andra sjukdomar än den man behandlas för och även vilka andra läkemedel man använder, eftersom dessa kan påverka effekterna av Theralen. Det är svårt för den enskilde att veta vilka mediciner som interagerar, och vilka sjukdomar som spelar roll i sammanhanget, därför är det klokt, eller till och med nödvändigt att nämna alla.

Den som är äldre bör också vara försiktig. Med åren blir man mer känslig för läkemedel, och då det gäller Theralen kan du vara mer känslig för de effekter medicinen ger.

Som exempel kan nämnas muskelpåverkan, oro, trötthet, rastlöshet med mera, som kan bli värre för äldre personer.

Berätta om du tar andra mediciner

Som redan nämnts ska du också berätta för doktorn vilka andra mediciner du tar.

Mer om interaktioner har jag hittat här.

Det finns läkemedel som det är särskilt viktigt att läkaren känner till om du tar, och det är:

 • vissa antibiotika
 • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar
 • en del antidepressiva medel
 • levodopa, mot Parkinsons sjukdom
 • litium
 • cisaprid
 • mefoklin, mot malaria
 • metadon
 • vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm
 • några urindrivande medel

Känner du igen några av ovanstående, eller är tveksam, tala med din läkare!

Hur stor dos?

Detta är ett receptbelagt läkemedel, vilket betyder att du måste ha ett recept från läkare för att få medicinen. Därmed får du också en dosering som är anpassad efter dina behov. En samlad dosering av detta läkemedel kan man inte ange, eftersom det används mot så olika besvär.

Även ålder och allmäntillstånd hos patienten avgör hur mycket medicin man ska ta.

För att få den bästa effekten av din medicin ska du alltid följa det din läkare anger.

Biverkningar av din medicin

Risken att drabbas av oönskade effekter av ett läkemedel kan du aldrig komma undan, även om riskerna minskar om du följer de råd du får av din läkare. Det du löper störst risk att drabbas av då du tar Theralen är trötthet, lätt yrsel nästäppa eller huvudvärk. Vanligtvis försvinner dessa besvär efter några dagars behandling.

Dessa biverkningar är ganska vanliga och drabbar fler än en av hundra användare.

Lite mer sällan förekommer att man får tillfälliga problem med synskärpan, problem med att kissa eller att man drabbas av trög mage. I mer sällsynta fall kan även andra biverkningar förekomma. Dessa uppträder oftast vid höga doser eller långvarig behandling och kan bland annat visa sig som darrningar, stelhet och ryckningar. Hjärtklappning, påverkan på hjärtrytmen, gulsot utan leverskador är andra exempel på de mer sällsynta biverkningarna.

Fler hittar du i förpackningens bipacksedeln.

Kör du bil?

Om du kör bil, eller hanterar maskiner som kräver precision, bör du tänka på att Theralen kan påverka din koncentrationsförmåga.

Du har själv ansvaret att bedöma om det är lämpligt att köra bil, och du får känna efter innan du sätter dig bakom ratten.

Ett par länkar om Theralen

Jag vet så klart inte allt om Theralen, hittar du några fel, kontakta mig.